04-22.02.2014. Sventes deju grupa ”Free Breath” Daugavpils novada deju kolektīvu sadancī