Daugavpils novada Sventes pagasta Sventes ciema ūdenssaimniecības attīstība

2013.-2014.