Daba

Vērojot dabas skaistūmu Augšzemgalē varētu teikt, ka te ir īsta Zemgales Šveice. Tūristi šeit no pārsteiguma vaļā netiks. Augstās kalnu nogāzes aicināt aicina.. (K.Ulmanis 1937.g.)

Dabas pieminekļi

1. Aizsargājamo ainavu apvidus “Augšzeme”


2. Dabas parks “Svente”


3. Dabas liegums “Sasaļu mežs”


4. Dabas liegums “Sventes ezera salas”


5. Dižkoki:

  • Sventes ozols – 6,6 m
  • Liepa pie baznīcas – 4,0 m
  • Auziņu ozols – 4,5 m
  • Sudmaļu ozols – 4,3 m

6. Jaunsventes parks

Jaunsventes parks (5,2 ha), ar reto koku sugu stādījumu.

7. Dabas liegumi, dabas objekti un tml.

  • Sventes ezers ir viens no dziļākajiem ezeriem Latvijā (38 m), tā plātība sastāda 738,8 ha (garums 5,3 km, platums 2 km) Ezers ir bagāts ar līčiem un izcili ainavisks. Viens no dzidrākajiem ezeriem Latvijā. Ezerā ieplūst dažas nelielas upītes, bet iztek Lauceses pieteka Pakrāce (11km gara). Sventes ezera trīs salas veido botānisko liegumu ar platlapju – egļu mežu un retām augu sugām. Sevišķi skaista Kirsankas pussala. Sventes ezers ar apkārtējo teritoriju veido dabas parku “Svente”(ap 1600 ha), kas savukārt ietilpst aizsargājamo ainavu apvidū ”Augšzeme”(ap7700 ha).

  • Pagasta teritorijā atrodas dabas liegums “Sasaļu mežs” (202 ha), izveidots ainaviski vērtīgo priežu mežaudžu saglabāšanai. Liegumā atrodas gleznainais Sasaļu ezers (27,4 ha) un nelielais (3 ha),bet dziļais (21,9m) sufozijas tipa – Melnezers

  • Eģlukalns (214 m v.j.līm) – pati augstākā vieta Augšzemes augstienē.

  • 2005.gada februārī Egļu kalnā atvērta un darbojas slēpošanas bāze “Egļukalns”.

  • Jaunsventes muižas apbūves ansamblis –20.gs.sākums, kurā ap taisnstūrveida pagalmu grupējas – kungu māja, pretējā pusē ieejas vārti, abās pusēs saimniecības ēkas.

Arhitektūras pieminekļi

1. Sventes baznīca


2. Arones muižas klēts
3. Magazīnes klēts
4. Jaunsventes muižas apbūve – pēc kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas datiem valsts uzskaitē esošo arheoloģijas, arhitektūras un mākslas pieminekļu sarakstā ir “Jaunsventes muiža”, attiecīgi arī “Jaunsventes parks”.

Arheoloģiskie pieminekļi

1. Kakīšu pilnskalns (Zamok);
2. Sudmaļu pilnskalns (Zamok);
3. Āpšu kalns –pilnslalns;
4. Timšānu pilsnskalns (Zamok) – stipri sapostīts ar grantsbedri un I Pasaules kara ierakumiem;
5. Arāju pilskalns (Zamok) – ir datēts ar 1g.t. p.m.ē. līdz m.ē. 1.gadu tūkstotim – par to liecina atklātā pavarda vieta un trauku lauskas;
6. Kaķīšu un Turību senkapi.

Vēsturiskie pieminekļi

I Pasaules karā kritušo krievu kareivju kapi (divi gabali).
I Pasaules kara kritušo vācu kareivju kapi.
II Pasaules karā kritušo krievu kareivju kapi