Ar gaišu domu…

Kas ir dzimtene? Ar ko tā sākas? Tā sākas ar tevi…

Patriotisma audzināšana Sventes vidusskolā sākas no pašiem pamatiem. Sākumskolas skolotājas katru gadu liek īpašu uzsvaru gatavojoties ar saviem audzēkņiem valsts svētkiem. Svinīgs noformējums klasēs un gaitenī vienmēr pārsteidz un iespaido ciemiņus un liek lepoties pašiem.

Arī šogad 11.novembrī sākumskolas gaitenī tika organizēts pasākums “Ar gaišu domu…” veltīts Latvijas dzimšanas dienai. Sākumskolas skolēni tika sadalīti piecās komandās. Bērni paši izdomāja komandas nosaukumus (piem. Latvijas gudrinieki, Latvijas mīļie bērni, Latvijas karavīri utt.). Pasākums sākās ar prezentāciju “Bērni par Latviju”, kurā sākumskolas skolēni stāstīja, kāpēc viņi mīl savu dzimteni. Mēs esam ļoti dažādi, bet mēs esam savas dzimtenes bērni. Viņiem bija interesanti dzirdēt savu klasesbiedru un draugu domas pret dzimto valsti. Pasākuma turpinājumā piecas komandas minēja jautājumus par Latviju. Žūrija, kuras sastāvā bija sākumskolas skolotājas, pārliecinājās, cik daudz viņu bērni zina par savu valsti. Ar savām zināšanām viņi apliecināja savu cieņu, godu un mīlestību pret dzimto Latviju. Visi skolēni saņēma svētku medaļas un saldās balvas. Un kā pieņemts dzimšanas dienā, pasākums noslēdzās ar dejām un rotaļām.

Pasākumu organizēja un novadīja sākumskolas skolotāja Aija Valeine.