Amatierkolektīi

Bērnu interešu pulciņš ”Saulstariņi”

Bērnu interešu pulciņš uzsāka darbību 2000.gadā. Tā dalībnieki gan dejo, gan lasa dzeju, gan dzied.

Dalībnieki, kuri piedalījās kolektīva pirmsākumā, izauga un tagad piedalās citos Tautas nama kolektīvos.

Tagad tautas dejas dejo paši mazākie bērni vecumā no 5 līdz 7 gadiem.

Mērķis: popularizēt latviešu tautas dejas tradīcijas pagastā, priecēt sevi un citus dejas mākslā.

Vadītāja: Oksana Petaško

Kontakttālrunis: 28848644

E-pasts:

Mēģinājumu laiks: Pirmdiena, Trešdiena, Piektdiena – 18.00 – 19.00


 

Deju grupa “Free Breath”    

Deju grupā darbojas jaunieši, kuri labprāt dejo, gan palīdz izveidot dejas atbilstoši rīkotajiem pasākumiem.

Mērķis: attīstīt jauniešos radošo garu un vēlmi izpausties.

Vadītāja: Oksana Petaško

Kontakttālrunis: 28848644

E-pasts:

Mēģinājumu laiks: Pirmdiena, Piektdiena – 16.30 – 18.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Ezerzvani”16-20160521_173931

Uzsāka savu darbību 2015.gada  5. oktobrī.

Mērķis: Latviešu tautas deju popularizācija.

Vadītāja: Oksana Petaško           

Kontakttālrunis: 28848644

E-pasts:

Mēģinājumu laiks: Pirmdiena, Trešdiena – 19.00 – 21.00


 

Interešu grupa “Sventes pērlītes”

Dibināta 2013.gada nogalē. Tās dalībnieces veido dažādus rokdarbus – adījumus, tamborējumus, rotas lietas, polimēr māla ziedus un rotas. Tiek rīkotas dažādas(tematiskas) izstādes, svinētas to atklāšanas un dalībnieču dzimšanas dienas.

Vadītāja: Veronika Meinarte

Kontakttālrunis: 29934813

Nodarbību laiks: Otrdiena – 12.00 – 15.00